Etap wojewódzki konkursu ,,Wiatr, wypadek, ogień, woda-strażak zawsze rękę poda”

 

Do etapu wojewódzkiego konkursu plastycznego ,,Wiatr, wypadek, ogień, woda-strażak zawsze rękę poda” zakwalifikowane zostały następujące prace:
1.    Aleksandra Lasota Szkoła Podstawowa w Żupawie
2.    Natalia Myszka Szkoła Podstawowa w Żupawie
3.    Justyna Myszka Szkoła Podstawowa w Żupawie
4.    Karolina Biała Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie
5.    Klaudia Gorczyca, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie
6.    Gabriela Mierzwa, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie
7.    Natalia Partyka, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabrniu
8.    Natalia Wolak, Zespół Szkół w Stalach

Prace powyżej wymienionych autorów zostały przesłane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Dnia 21 kwietnia 2010r. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu odbędzie się spotkanie Starosty Tarnobrzeskiego oraz Komendanta Miejskiego PSP w Tarnobrzegu z lauretami powiatowego etapu konkursu, podczas którego nastąpi wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków autorom wyróżnionych prac. Dodatkową atrakcją będzie zwiedzanie Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu.