Finalizujemy budowę kanalizacji !

W  miniony piątek  14.09.2018  otwarto przetarg na zadanie realizowane w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grębów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej   dla  miejscowości Zapolednik i Nowy Grębów. Natomiast w  dniu  dzisiejszym   przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe w ramach  PROW  na lata 2014 – 2020 na budowę  kanalizacji sanitarnej  Grębów- Sokół. 

  • najniższa oferta dla miejscowości Zapolednik i Nowy Grębów wynosi : 5 930 600,00 zł   planowany termin zakończenia robót  do 2020r.
  • najniższa oferta dla miejscowości Grębów-Sokół wynosi: 1 094 000,00 zł  planowany termin zakończenia robótdo końca II kw. 2019 r. Cieszy fakt iż tym razem najkorzystniejsza  oferowana cena  była niższa od naszej ceny kosztorysowej.

Po dokonaniu szczegółowego sprawdzenia  dokumentacji ofertowej przystąpimy do podpisywania stosownych umów i rozpoczniemy realizację długo oczekiwanej inwestycji tj. budowy kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach Zapolednik i Nowy Grębów i Grębów - Sokół. 

Jednocześnie  informujemy, że po zakończeniu  budowy kanalizacji, przystąpimy do uzupełniania  i dobudowy sieci kanalizacyjnej dla nowych osiedli i zabudowań, które zostaną uwzględnione w nowym projekcie i pozwoleniu na budowę.