„Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama..."

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu zaprasza na popołudniowe webinarium „Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama. Aktualne projekty
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia”.

Spotkanie jest dedykowane mamom, lecz zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane dotacjami na rozpoczęcie działalności w wieku 30+.

Webinarium odbędzie się :

 • 2 marca 2021  w godzinach 18.00 do 19.30- (rekrutacja do 26 lutego.2021 r., do godz. 15.00).

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz data) na adres: lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl oraz otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych zamieszkujących i chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Głównie do osób pozostających bez pracy, biernych zawodowo, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych i tzw. ubogich pracujących oraz rolników i członków ich rodzin chcących odejść z rolnictwa powyżej 30 roku życia.

Program:

 1. Powitanie uczestników, przedstawienie programu, prowadzących webinarium oraz Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)
 2. Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości RPO WP 2014-2020
  1. zasady rekrutacji do projektów
  2. zabezpieczenie projektów
  3. formularz rekrutacyjny – omówienie
  4. przegląd aktualnych projektów
 3. Sesja pytań i odpowiedzi

Organizator webinarów:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 8639-400 Tarnobrzeg
tel.: 798 771 220, 798 771 194
lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl 

Biała litera i na tle niebieskiego kółka