Eliminacje powiatowe XLII edycji OTWP "Młodzież zapobiega pożarom"