Podwójne uroczystości w Szkole Podstawowej w Krawcach