Poświęcenie figury Św. Floriana na budynku OSP w Krawcach