Przekazanie sprzętu ratowiczego.

Przekazanie sprzętu ratowiczego zakupionego przy dofinansowaniu  Funduszu Sprawiedliwości.