Gminne Obchody Dnia Ziemi

W dniu 23.04.2012 r., w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu, odbyły się Gminne Obchody Dnia Ziemi. Uczestni20czyli w nich zaproszeni goście, przedstawiciele wszystkich Szkół oraz Przedszkola z terenu Gminy Grębów (ogółem 8 placówek). W tym dniu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego pt.: „Dobre rady na odpady”. Pierwszym punktem programu obchodów był występ dzieci z kl. ”0” w scenie pt.: „Kłopoty krasnala” przygotowanym przez panią Małgorzatę Furman. Kolejnym elementem obchodów Dnia Ziemi były występy zespołów dziecięcych reprezentujących szkołę i wykonaną rzeźbę.

 

Ogółem wystąpiło 42 dzieci, które zaprezentowały wiersze, piosenki o tematyce ekologicznej. Następnie pani dyrektor Krystyna Kozieja ogłosiła wyniki konkursu na najpiękniejszą rzeźbę. Wręczono nagrody w postaci upominków, dyplomów i zielonych drzewek. Konkurs przeznaczony był dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych. Kategoria I- kl. „0” i Przedszkola; Kategoria II- klasy I-III.

Wyniki konkursu:

W kategorii I przyznano następujące miejsca:

I miejsce dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Zabrniu.

II miejsce dla dzieci z kl. „0” z Zespołu Szkół w Stalach i równorzędne miejsce przyznano dla kl. „0” z Publicznej Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krawcach. 

III miejsce zdobyły: Publiczne Przedszkole w Grębowie i Oddział Przedszkolny Szkoły Filialnej w Jamnicy.

W kategorii II miejsca zdobyły:

I miejsce Zespół Szkół w Stalach.

II miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krawcach.

III miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu.

Pozostałe prace zostały wyróżnione.

Ostatnim punktem programu był słodki poczęstunek przygotowany dla wszystkich przybyłych gości. Nad całością organizacji Dnia Ziemi czuwały panie: dyrektor Krystyna Kozieja i Małgorzata Furman.

 

więcej w galerii