Gratulacje dla dyrektorów i nauczycieli

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej w dniu 12 października 2020 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie odbyło się z zachowaniem środków ostrożności uroczyste wręczenie Nagród Wójta Gminy Grębów dla wyróżnionych dyrektorów i nauczycieli.
Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Kazimierz Skóra, witając wszystkich przybyłych gości, którym złożył najserdeczniejsze życzenia. Skierował również słowa podziękowania za kształtowanie charakterów
i umysłów młodych pokoleń, za pomoc w odkrywaniu ich pasji i talentów, za inspirowanie i motywowanie do osiągania sukcesów.

Nagrody Wójta Gminy przyznawane są za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. W roku bieżącym Komisja Nagród na podstawie uchwały Nr XLVIII.324.2018 Rady Gminy Grębów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grębów pozytywnie zaopiniowała 19 wniosków.

Z inicjatywy Wójta  nagrodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty za dotychczasowe osiągniecia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej została wyróżniona P. Bogusława Szewc – Dyrektor Przedszkola w Grębowie.


 

Mężczyzna stoi przy stoliku nakrytym białym obrusem. W ręku trzyma ciemną teczkę. Z tyłu znajdują się dekoracje w formie kwiatów. Po prawej stronie tło tworzy biało czerwony materiał.