Grębowskie Liceum w rankingu „Perspektyw”

Ranking „Perspektyw” to najbardziej prestiżowe zestawienie najlepszych liceów i techników w Polsce. Głównym kryterium są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. Uwzględnione także zostały sukcesy szkół w olimpiadach. Publikacja zawiera zestawienie najlepszych 50 placówek w danym województwie.

Liceum Ogólnokształcące w Grębowie uklasyfikowało się na 38 miejscu w rankingu województwa podkarpackiego, warto podkreślić, że jest jedynym liceum usytuowanym na wsi. Na sukces składa się wiele czynników, bardzo dobrze przygotowana kadra nauczycielska jak również ambitni i pracowici uczniowie.

Dla samorządu gminy sprawy oświaty są zadaniami i obowiązkami nadrzędnymi. Gmina Grębów stara się pomóc uczniom poprzez możliwość skorzystania z podwójnej formy pomocy stypendialnej
o charakterze motywacyjnym i socjalnym.

Ogłoszenie XXII rankingu „Perspektyw” to też doskonała okazja, by podziękowaći pogratulować dyrektorom, nauczycielom, a przede wszystkim uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie. Życzymy owocnej pracy i dalszych sukcesów.

Serdecznie gratulujemy!