I miejsce dla zespołu Jamniczanki

Zespół Jamniczanki odniósł kolejny sukces zdobywając I miejsce w I Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych i Obrzędowych ‚Ritual’ w Wysokiej k. Łańcuta.

Głównym celem wydarzenia było propagowanie i przypomnienie dawnych obrzędów regionalnych oraz wyłonienie najlepszych zespołów ludowych i obrzędowych na terenie województwa podkarpackiego.
Na scenie wystąpili: Zespół Regionalny Wesele Krzemienieckie z Krzemienicy, Zespół Ludowy Sonina z Soniny, Zespół obrzędowy Futomianie z Futomy, Zespół Jamniczanki z Jamnicy, Zespół Brzozoki z Brzózy Stadnickiej, Zespół obrzędowy "Tkacze" z Wysokiej.

Nasi reprezentanci wykazując niebywałe zdolności aktorskie podczas występu pn.„Oj pranie, pranie” zajęli zaszczytne I miejsce. Dbając o kulturę ludową Zespół Jmniczanki aktywnie promuje najpiękniejsze i najcenniejsze wartość tradycji naszego regionu, tym samym ratuje ją od zapomnienia.

                                                    Gratulujemy i życzymy sukcesów!