I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000