II edycja konkursu „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT"

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Partner KSOW) realizuje operację pt. Moja SMART wieś. IDEA i FAKT", w ramach naboru 4/2020 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Konkurs na opis pomysłów i zrealizowanych inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom.Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi
z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia, zgodnie z ideą smart villages.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
Grupę docelową stanowią osoby fizyczne i podmioty (osoby prawne), bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, którym bliskie są problemy obszarów wiejskich. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie konkursu.Praca może mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami, rysunkami, infografiką lub filmem - w zależności od części, do której zgłaszana jest praca. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów.

TERMINY
Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 31 grudnia 2020 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2021 roku.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje na stronie: http://www.irwirpan.waw.pl/smart2020

Biały napis konkurs na niebieskim tle