Informacja

Uprzejmie informuję iż 17 lipca 2018 r. jest ostatnim dniem naboru wniosków w ramach  działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.   Zainteresowani pomocą rolnicy mogą złożyć wniosek osobiście do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników ARiMR udostępnia również możliwość składania wniosków do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji za pośrednictwem Biur Powiatowych ARiMR, dzięki czemu beneficjenci z powiatu tarnobrzeskiego w dogodny dla siebie sposób mogą złożyć wniosek o premię w Biurze Powiatowym w Tarnobrzegu, oszczędzając czas i koszty dojazdu do Oddziału Regionalnego ARiMR

W dniu 17 lipca Biuro Powiatowe ARiMR w Tarnobrzegu wydłuża czas pracy do godziny 18.00.