Informacja

Urząd Gminy w Grębowie informuje o zatwierdzeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Prof. Stanisława Bąka w Grębowie. Kandydatem na dyrektora  wyłonionym w drodze konkursu jest Pani Krystyna Janina Kozieja, której z dniem 1 września 2021 r. powierza się wyżej wymienione stanowisko.

Okres kadencji: od  dnia 1 września 2021 r. do  31 sierpnia 2026 r.

Biała litera i na tle niebieskiego kółka