Informacja dla mieszkańców

W dniu 20 lutego 2011 roku na terenie Gminy Grębów odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich. Lokale wyborcze czynne będą w godzinach od 800 do 16 00.