Informacja dla rolników

 bizonRolnicy, u których w gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne jakim był m.in. deszcz nawalny będą mogli ubiegać się o przyznanie zasiłku celowego. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty opłacania składki KRUS oraz aktualną polisę ubezpieczeniową upraw lub zwierzat w gospodarstwie ( jeśli jest ). Odpowiedni wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie do 30 września 2011r. Pomoc przysługuje rolnikom, którzy posiadaja ubezpieczenie w KRUS), a straty w gospodarstwie wynoszą powyżej 30%. 

Wzór wniosku-pobierz