Informacja dotycząca czynszu za dzierżawę gruntów rolnych

Wójt Gminy Grębów informuje, że stawka czynszu za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność gminy Grębów w 2021 r. wynosi 70,00 zł za 1 hektar zajmowanej powierzchni dzierżawy.

Czynsz płatny jest do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego u sołtysa wsi lub na rachunek bankowy nr 60 9434 0002 2001 1008 2407 0001 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu.