Informacja dotycząca Programu „Dobry Start”

Od 1 lipca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rozpoczął obsługę rządowego programu „Dobry start” (tzw. 300+).

Wnioski dot. programu  będzie można składać tylko drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:

  •    na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  •   przez bankowość elektroniczną
  • na portalu empatia.mpops.gov.pl

Wypłata świadczeń będzie następować wyłącznie na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe