Informacja o sposobie głosowania w wyborach sołtysa

Informacja o sposobie głosowania w wyborach  sołtysa i  członków rady sołeckiej.

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH SOŁTYSA:

 • karta do głosowania jest koloru białego
 • wyborca głosuje stawiając znak „x" w kratce z lewej strony obok nazwiska  tylko jednego kandydata

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

 • odda głos na więcej niż jednego kandydata
 • nie postawi znaku „x" przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce)

W WYBORACH SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

(w przypadku głosowania na jednego kandydata lub 5/7 do rady sołeckiej)

 • karta do głosowania jest koloru białego
 • wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „x" w kratce oznaczonej słowem „TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata
 • wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „x" w kratce oznaczonej słowem „NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

 • postawi znak „x" w obu kratkach
 • nie postawi znaku „x" w żadnej kratce

Kandydat , który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów zostaje wybrany na sołtysa danego sołectwa lub członka rady sołeckiej,

W WYBORACH DO RADY SOŁECKIEJ W GMINIE GRĘBÓW

 • karta do głosowania jest koloru białego
 • można głosować na tylu kandydatów, ilu jest wybieranych w obwodzie wyborczym lub na mniejszą liczbę kandydatów
 • wyborca głosuje stawiając znak „x" w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów ,

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

 • odda głos na większą liczbę kandydatów niż liczba wybieranych w obwodzie wyborczym
 • nie postawi znaku „x" przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce)