Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych - wybory Prezydenta RP

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Grębów w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i wynikającymi z tego tytułu ograniczeniami w pracy Urzędu Gminy Grębów, będącego pośrednikiem w przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych informuję się że:

  • zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych można dokonywać za pośrednictwem tut. Urzędu Gminy poprzez umieszczenie stosownych dokumentów w specjalnej urnie znajdującej się
    w przedsionku budynku Urzędu Gminy w Grębowie przy ul. Rynek 1.  Zgłoszenia komitetów wyborczych winny być zabezpieczone tj. spięte i zapakowane w kopertę lub inny pakiet uniemożliwiający wymieszanie zgłoszeń kandydatów pomiędzy poszczególnymi komitetami wyborczymi.

Możliwe są również zgłoszenia pocztą elektroniczną z zachowaniem zasad określonych w wyjaśnieniach PKW:

  • zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń),
  • w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
     

- uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

- potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Skany zgłoszeń należy przesyłać na adres: radagminy@grebow.com.pl

Oryginały dokumentów należy przesłać na adres:
Urząd Gminy Grębów
ul. Rynek 1
39-410 Grębów

 

Informacje w tej kwestii można uzyskać w Biurze Rady Gminy poprzez kontakt telefoniczny – nr tel. 15 811 28 70

Podstawa sporządzenia informacji: Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-571-32/20:  http://www.grebow.un.pl/bip/atach/4/5507/11081/ZPOW-571-32-20-organizacja%20przyjmowania%20zg__osze__%20do%20okw.pdf