Informacja Wójta Gminy Grębów

 W dniu 9 marca 2011 r. w Urzędzie Gminy w Grębowie odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Grębowie. W spotkaniu uczestniczyli :przedstawiciel R ZSW w Tarnobrzegu – Roman Mazurek, Wójt Gminy - Kazimierz Skóra, Z-ca Wójta - P. Robert Pędziwiatr, Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Grębowie - Marian Stępień oraz sołtysi i zainteresowani rolnicy z poszczególnych sołectw.

Tematem spotkania było ustalenie rzeczowego planu robót jakie wykona Związek Spółek Wodnych ze składek członkowskich na terenie gminy Grębów w 2011 r. Potrzeby w tym zakresie są ogromne z uwagi na rozległą sieć rowów, które w większości wymagają natychmiastowej konserwacji , aby mogły spełniać swoje funkcje. Po rozpatrzeniu i przeanalizowaniu wszystkich propozycji - wspólnie ustalono zakres robót na 2011 r. obejmujący wykonanie robót bieżących ( koszenie , hakowanie dna i skarp rowów) oraz robót gruntownych – mechaniczne odmulenie.

Planowany zakres robót przedstawia się następująco:

Stale

Rów nr 5 w km 0+000 +0+525, (Stale Siedlisko)
Rów nr 8 w km 0+000-0+120 (Stale-Siedlisko)
Rów nr 10 w km 0+000+0+220 (Stale Siedlisko)
Rów nr 3 w km 0+000+0+290 (Stale - Siedlisko)
Rów Nr 9 w km 0+000-0+400 (Stale-Siedlisko)
Rów Nr 1 w km 0+000-2+100 – rezerwowy (koryto Starej Rzeki)

Żupawa
Rów nr 6 w km 0+000-0+720

Krawce
Kanał Sulechowski od ujścia do źródła

Wydrza
Rów nr 1 w km 1+670-4+670 ( przy drodze powiatowej Krawce-Wydrza do  kanału Miętus)
Rów Chyb w km 0+000+1+600

Grębów
Rów Nr 52 w km 0+000-2+700 (od Glinek do kanału Mietus)
Rów Nr 12 ( od Księżnych Dołów w Grębowie do kanału Dwór Chyb)
Rów nr 13 ( Miętne w kierunku kanału Dwór Chyb)

Jamnica
Rów nr 6 ( od lasów Nadleśnictwa Stalowa Wola, wzdłuż drogi powiatowej  do Kotowej Woli)
Rów nr 5 ( wzdłuż użytków rolnych Nicielnik-Mostki)

Rowy melioracyjne w Zabraniu i Porębach Furmańskich nie są ujęte w ewidencji Spółek Wodnych, ponieważ rolnicy nie są zrzeszeni w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu w związku z tym nie opłacają składek członkowskich. Niemniej jednak roboty melioracyjne w tych sołectwach będą uwzględnione w planach prac w 2011 prowadzonych przez Urząd Gminy.

Wójt Gminy Grębów
Kazimierz Skóra

Więcej zdjęć w galerii