Inwestycje zrealizowane w 2011r.

Plac zabaw w Wydrzy

wydrza_plac

W miejscowości Wydrza powstał plac zabaw dla dzieci.

Na maluchy czekają atrakcje takie jak:

-  bujaki na sprężynie

-  huśtawki

- zjeżdżalnie

- karuzela

Otrzymano dofinansowanie w kwocie 9 500 zł w ramach działania 4.1.3. ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pt. „Miejsce wypoczynku z doposażonym placem zabaw dla dzieci w Wydrzy" .

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 18 634,50 zł.

Zapraszamy rodziców wraz z pociechami do wspólnej zabawy!

Doposażenie siłowni w miejscowości Jamnica, Żupawa i Krawce

Doposażenie siłowni działających w klubach przy Gminnym Centrum Kultury w miejscowości Jamnica, Krawce i Żupawa:

 

Całkowity koszt zadania: 43 997,10 zł

Siłownie wyposażone zostały w profesjonalny sprzęt sportowy m.in. atlas ogólnorozwojowy, obciążenia rehabilitacyjne, zestaw Master Sport Brama z regulacją bloczków  oraz ławeczki przeznaczone do ćwiczeń poszczególnych partii mięśni.

Inwestycje drogowe

W 2011 roku remontom i przebudowie poddanych zostało 18 odcinków dróg o łącznej długości  10,2 km

grebow_wiry

1. Przebudowa drogi gminnej Grębów - Wiry - dł. 185 mb

    Kwota - 70 742,10 zł

2. Przebudowa drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi przy szkole Jamnica - 97mb

     Kwota  79 172,32 zł

3. Przebudowa drogi gminnej Wydrza - obok Stadionu - dł. 426 mb

    Kwota - 140 769,39 zł

4. Przebudowa drogi gminnej Wydrza - Matnia - 935 mb

     Kwota - 223 276,64 zł

5. Przebudowa drogi gminnej Stale - Klewiec - 676 mb

   Kwota- 206 621,60 zł

6. Przebudowa drogi gminnej Poręby Furm. - do Gorczycy - dł. 310 mb

     Kwota - 76 130,37 zł

7. Przebudowa drogi gminnej Zabrnie - Podgórze - 378 mb

   Kwota- 99 777,89 zł

8. Przebudowa drogi gminnej Żupawa - Orliska - 387 mb

   Kwota- 110 531,65 zł

9. Remont drogi gminnej Grębów - Palędzie dł. 1 150 mb

kat_gr

10. Przebudowa drogi gminnej Grębów - Kąt dł. 280 mb

    Kwota - 69 279,64 zł

duda2

11. Przebudowa drogi gminnej Krawce - do Dudy dł. 935 mb

   Kwota- 223 318,65 zł

zupawa_tr

12. Remont drogi  transportu rolnego Żupawa - Poręba dł. 825 mb

13.Remont drogi Zapolednik do remizy dł. 562 mb

14. Przebudowa drogi gminnej Grębów Zapolednik - Krasoń dł. 200 mb

  Kwota- 71 712,50 zł

15. Przebudowa drogi gminnej Krawce Kędzie - dł. 85,9 mb

16. Remont drogi Żupawa-Poręba 1550 mb

17. Przebudowa drogi gminnej Stale-Orliska-Żupawskie- 1250 mb

stale_kosciol

18.Przebudowa drogi gminnej Stale obok Kościoła- wykonanie miejsc postojowych i chodników dla pieszych.

19. Remont przepustu na drodze Stale -Małek

Montaż progów zwalniajacych

Na prośbę mieszkańców zamontowane zostały progi zwalniające, które wymuszą na kierowcach zmniejszenie prędkości :

a) Grębów Niwa

b) Grębów Piasek obok. P. Bednarczyka

c) Grębów Osiedle obok placu zabaw

d) Grębów Osiedle obok p. Nieradka

e) Stale obok Lipy

f) Wydrza -Miętne obok Sara

g) Grębów Palędzie obok P. Zioło

h) Grębów Palędzie

i) Grębów - Kąt

 

Całkowity koszt zadania: 7 576,80 zł

Zamontowane progi zwalniające, wymuszą na kierowcach zmniejszenie prędkości i w znaczący sposób poprawią bezpieczeństwo pieszych.

Montaż wiat przystankowych

Montaż wiat przystankowych marki Atena Standard w miejscowości Zabrnie, Stale, Zapolednik i Jamnica. Wiaty zbudowane są z blachy ocynkowanej lakierowanej i posiadają szyby hartowane . Poprzez tą niewielką inwestycję przyczyniamy się do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających z komunikacji autobusowej oraz poprawiamy estetykę gminy.

18
Wiata przystankowa w miejscowości Zabrnie.

Całkowity koszt inwestycji: 12 515,99 zł

Roboty melioracyjne w miejscowości Zabrnie

Roboty melioracyjne maja na celu odwodnienie miejscowości Zabrnie. Zakres robót obejmuje wykonanie nowych rowów,odtworzenie stanu pierwotnego oczek wodnych oraz przeprowadzenie konserwacji gruntownych rowów.

Prace polegaja na:

Wykonaniu konserwacji gruntownej rowu nr 5 - dł. 210 mb,

Wykonaniu konserwacji gruntownej rowu nr 6 - dł. 155 mb wraz z wykonaniem rowu - dł. 155 mb,

Wykonanie rowu nr 7 oraz odtworzenie stanu pierwotnego oczka wodnego - dł. 245 mb, śr. 20 mb,

Wykonanie rowu nr 8 - dł. 380 mb,

Wykonanie rowu nr 9 oraz odtworzenie stanu pierwotnego oczka wodnego - dł. 640 mb, śr. 20 mb,

Wykonanie rowu nr 10 - 140 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 11 - 50 mb

Planowana kwota  inwestycji : 43 894,11 zł

Roboty melioracyjne na terenie miejscowości Stale i Żupawa

W 2011 roku na terenie sołectwa Stale i Żupawa wykonano następujące prace melioracyjne:

Fot.Rów w miejscowości Stale Siedlisko po gruntownej konserwacji.

 Sołectwo Stale:

 wykonano konserwację gruntowną rowów o długości 2550 metrów;

wykonano nowy rów o długości 60 metrów;

 odtworzono stan pierwotny oczka wodnego;

wykonano 15 szt. przepustów

Kwota 53 965,27 zł

Sołectwo Żupawa:

wykonano konserwację gruntowną rowu o długości 700 metrów;

odtworzono stan pierwotny oczka wodnego.

Kwota 11 601,97zł


Roboty melioracyjne w miejscowości Grębów

Zadanie polegało na wykonaniu konserwacji gruntownej rowów w miejscowości Grębów wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego oczek wodnych :

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 19 A - dł. 500 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 19 B - dł. 40 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 21 A - dł. 570 mb,

Wykonanie rowu nr 60 oraz odtworzenie stanu pierwotnego oczka wodnego - dł. 130 mb, średnica 20 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 56 - dł. 430 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 58 - dł. 240 mb; 7.Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 59 - dł. 540 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 61 - dł. 230 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 62 - dł. 115 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 63 oraz - dł. 310 mb,

Odtworzenie stanu pierwotnego oczka wodnego o średnicy 10 mb,

Wykonanie rowu nr 64 - 260 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 65 - dł. 500 mb,

Odtworzenie stanu pierwotnego oczka wodnego koło Deca - średnica 15 mb;

Odtworzenie stanu pierwotnego dwóch oczek wodnych na Wirach o średnicach 20 mb i 30 mb.

Planowana wartość robót: 48 954,00 zł

Roboty melioracyjne na terenie miejscowości Wydrza, Krawce i Jamnica

W roku 2011 na terenie sołectwa Wydrza, Krawce i Jamnica wykonano następujące prace melioracyjne:

Sołectwo Wydrza

a) wykonano konserwację gruntowną rowów o długości 2500 metrów;

b) wykonano nowe rowy o długości 710 metrów;

c) odtworzono stan pierwotny 2 oczek wodnych

d) wykonano 6 sztuk przepustów

Kwota 44 725,86 zł

 Sołectwo Jamnica:

a) wykonano konserwację bieżącą rowów o długości 1600 metrów;

b) wykonano rów o długości 370 metrów;

c) wykonano przebudowę 3  przepustów;

d) wykonano 2 szt.  przepustów

Kwota 39 885,15 zł

Sołectwo Krawce:

wykonano rów o długości 160 metrów.

Kwota 1 607,04 zł

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany - Żupawa - Stale w zakresie budowy chodnika wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogami gminnymi w centrum miejscowości Żupawa. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie budowy chodnika wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogami gminnymi w centrum miejscowości Żupawa zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego .

Koszt realizacji zadania: 33 456,00 zł

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN dla jednostki OSP Grębów. Dofinansowany został w ramach projektu ,,Poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzeskiego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom.

Całkowity koszt zakupu: 729 761 zł

Refundacja kosztów: 451 570 zł

Wkład własny gminy: 278 191 zł

rpo

sam_osposp_greb

Modernizacja boiska sportowego w Wydrzy

Modernizacja boiska sportowego w Wydrzy obejmowała wykonanie instalacji nawadniającej  płyty boiska oraz jego ulepszenie  poprzez plantowanie i zasiew nowej trawy. Zamontowane zostały kabiny dla zawodników rezerwowych, ławki dla kibiców oraz piłkochwyty.

Województwo Podkarpackie w ramach programu ,,Bezpieczne boiska Podkarpacia 2011" dofinansowało inwestycję kwotą 20 000 zł. Modernizacja boiska podniesie atrakcyjność miejscowości Wydrza i przyczyni się do wzrostu wydarzeń sportowych.

Koszt robót budowlanych: 156 371,13 zł

wydrzast

Stan boiska przed modernizacją 2010r.

stw  wydb1

Stan boiska w dniu 30.08.2011r.

wyd. wyd2

Stan boiska  w dniu 22.09.2011r.

 

Stan boiska w dniu 1.10.2011r.

Budowa boiska sportowego w Jamnicy

W miejscowości Jamnica oddano do użytku boisko wielofunkcyjne o powierzchni poliuretanowej (1390,4 m2) wraz z ogrodzeniem  i ciągiem pieszo-jezdnym . W skład kompleksu wchodzi boisko do piłki nożnej, piłki ręcznej, boisko do siatkówki i koszykówki oraz tenisa. Inwestycja ta stworzy atrakcyjne miejsce do rozgrywek sportowych i spotkań integracyjnych mieszkańców gminy.  Gmina  poczyniła starania o dofinansowanie obiektu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi" wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wnioskowana kwota dofinansowania  235 200,00 zł.

Całkowity koszt  budowy  boiska: 538 720,11 zł

 

jamnica2_boisko   jamnica_3

Rozpoczęcie robót 15.09.2011r.

      

Stan robót na dzień 30.09.2011r.

   

Stan robót na dzień 4.11.2011r.

 

01   06

Stan boiska po zakończeniu robót listopad 2011r.

Modernizacja boiska sportowego w Zabrniu

Modernizacja boiska sportowego w Zabrniu obejmować będzie wykonanie instalacji nawadniającej wraz z przyłączeniem wody, wykonanie kostki betonowej, modernizację nawierzchni trawiastej poprzez zdjęcie warstwy urodzajnej, dowóz ziemi, plantowanie terenu i zasiew nowej trawy.
Boisko wyposażone zostanie  nowe bramki,  2szt.piłkochwytów, 2szt. kabin dla zawodników oraz ławki dla kibiców. Wykonane zostanie ogrodzenie boiska i ułożony zostanie chodnik z kostki brukowej.

 

Koszt planowanych robót inwestycji : 265 861,13 zł

stzab 

Stan boiska przed modernizacją 2010r.

   

Prace modernizacyjne :15.09.2011r.

  

Prace modernizacyjne 30.09.2011r.

Stam boiska po zakończeniu robót 4.11.2011r.

,,Moje boisko Orlik 2012" w Grębowie

Budowa kompleksu boisk sportowych w Grębowie Moje Boisko – Orlik 2012

W miejscowości Grębów zakończona została budowa kompleksu boisk sportowych  „MOJE BOISKO – ORLIK 2012" .

Roboty obejmowały: wykonanie boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m ,wykonanie boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki o wymiarach: 19,1m x 32,1m, ogrodzenie i oświetlenie terenu oraz budowę pomieszczeń socjalnych.

 Inwestycja współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy Grębów.

Koszt planowanych robót budowlanych inwestycji: 1 059 991,72 zł

Prgram „Moje Boisko – Orlik 2012" zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Kompleks boisk w Grębowie będzie drugim takim obiektem sportowym w gminie Grębów.

Budowa kompleksu boisk sportowego umożliwi dzieciom, młodzieży jak i osobom dorosłym rozwijanie aktywności fizycznej poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych, a także doskonalenie swoich umiejętności. Boisko umożliwi organizowanie zawodów sportowych, a to z kolei przyczyni się do integracji społeczności lokalnej.

Zdjęcia placu budowy:

 

Stan robót na dzień : 10.09.2011r.

 orlikb
 

Stan na dzień 30.09.2011r.