Inwestycje zrealizowane w 2012r.

Plac zabaw w Wydrzy

matnia

W miejscowości Wydrza oddany został do użytku plac zabaw. W ramach zadania zostały zamontowane elementy zabawowe (huśtawki, zjeżdżalnie, karuzela, bujaki itp.), a także kosze na śmieci oraz regulamin. Plac zabaw cieszy sie dużym zainteresowaniem ze strony dzieci z Wydrzy.

Całkowity koszt inwestycji:   18  646 zł

Plac zabaw w Zabrniu

13

W miejscowości Zabrnie powstał plac zabaw dla dzieci.

Na maluchy czekają atrakcje takie jak:

- bujaki na sprężynie

- huśtawki

- karuzela

- zjeżdżalnie

- ścianki wspinaczkowe

Całkowity koszt inwestycji to 44 280, 00 zł

Zapraszamy rodziców wraz z pociechami do wspólnej zabawy!

Inwestycje drogowe

W 2012 roku przebudowie i remontom poddane zostały następujące odcinki dróg:

 3

Droga gminna Grębów koło Jana- 398,11 mb

12

Droga gminna Wydrza Matnia -  532,85 mb

7

Droga gminna Stale Siedlisko - Rokita 428,70 mb

4

Droga gminna Stale Osina - 110,44 mb

10

Droga gminna Zabrnie Wilki -  390,60 mb

6

Droga gminna Grębów Sokół -  680,32 mb

tran_w

Droga transportu rolnego w Wydrzy- 880,84 mb

Remont drogi gminnej Grębów - Sokół nr 100209 - 1,5km

Miejsca postojowe przy drodze gminnej Stale - obok Kościoła

Droga gminna Wydrza koło kościoła  1026,21 mb

Dobudowa Wiejskiego Domu Kultury w Stalach do remizy OSP

Zakres robót obejmował: roboty budowlane i wykończeniowe, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej oraz budowę garażu dla OSP.
Całkowity koszt inwestycji: 742 964,18 zł

dom    domstale

Prace przy dobudowie wiejskiego Domu Kultury w Stalach (marzec 2012r.).

osp   osp2

Nowodobudowany budynek Wiejskiego Domu Kultury w Stalach( październik 2012r.)

W nowo dobudowanym budynku powstanie biblioteka, sala prób dla zespołu ludowego, siłownia,  szatnie i wc z natryskami. Dzięki realizacji inwestycji powstanie miejsce i baza dla rozwoju kulturalnego mieszkańców, miejsce spotkań, szkoleń i zebrań wiejskich, imprez kulturalnych i rekreacyjnych.Ponadto będą też mogły się tam odbywać zajęcia dla dzieci i młodzieży. Przez tą inwestycję stanie się możliwe pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.  

Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody

Inwestycja wyniesie blisko 1,8 mln złotych, termin zakończenia robót planowany jest do końca czerwca 2012r,. Przedsięwzięcie zakłada wymianę armatury i wodomierzy w studniach, złóż w istniejących filtrach, układów dozujących w chemikaliach, układów pompowych wody surowej, uzdatnionej, popłucznej oraz popłuczyn i sprężarki. Ponadto zainstalowany zostanie system wizualizacji pracy stacji w zakresie przepływów, ciśnienia i pomiarów stężenia chloru technologicznego i dezynfekcyjnego, z którego dane będą przysyłane do oczyszczalni ścieków. Zadanie przewiduje montaż agregatów prądotwórczych oraz układu podłączenia, instalacji elektrycznej w pompowni wody surowej na ujęciu wody oraz wymianę wentylatorów w pomieszczeniu magazynowym dla chemikaliów. Wykonane zostanie uszczelnienie zbiornika wody czystej, remont w pomieszczeniach magazynowych chemikaliów oraz pompowni popłuczyn, a także wymiana osłon studni głębinowych.

Stacja Ujęcia Wody w miejscowości Wydrza-Klonowe.

Dnia 6 lutego 2012r. w Rzeszowie pomiędzy Gminą Grębów a Województwem Podkarpackim podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na zadanie ,,Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydrza, gmina Grębów wraz z budową sieci wodociągowej – Osiedla Jamnica i Krawce" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 ,, Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu- 3 943 757,94 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu stanowi nie więcej niż 70% i wynosi - 2 759 166,85 zł

Wkład własny wynosi 1 182 500,09 zł