Inwestycje zrealizowane w 2013r.

Budowa boiska sportowego w Żupawie

W październiku 2013r. zakończono budowę boiska sportowego w Żupawie. Zadanie to zostało współfinasowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołóstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013. W ramach zadania wykonano płytę boiska z nawierzchnią z trawy naturalnej, ogrodzenie, piłkochwyty, budynek szatniowy, kabiny dla zawodników, ławki dla widzów oraz alejki utwardzone tłuczniem. Całkowity koszt zadania wyniósł 303 114,36zł, w tym dotacja z UE w kwocie 191 364,75 z.

zupawa1


  Modernizacja infrastruktury oświatowej

  W sierpniu 2013r. odebrano prace remontowo-budowlane związane z realizacją projektu pn. " Modernizacja publicznej infrastruktury oświatowej w Gminie Grębów" w ramach którego zmodernizowano  budynek Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Zabrniu oraz salę gimnastyczną przy zespole Szkół w Stalach.Ogólna kwota zadania wyniosła 644 850,24 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 532 101,11 zł.

  zabrnie1zabrnie2

   stale1

   

   

   

   

   

   

  Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydrza

  W dniu 10 maja 2013r. zakończono i ostetecznie odebrano prace związane z modernizacją ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydrza wraz z budową sieci wodociągowej osiedla Jamnica i Krawce. Projekt ten, rozpoczęty w 2011r.  uzyskał difinasowanie ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 2 481 777,16 zł. Całkowita wartośc zadania wyniosła 3 556 198,56 zł.
  Przedsięwzięcie zakłada wymianę armatury i wodomierzy w studniach, złóż w istniejących filtrach, układów dozujących w chemikaliach, układów pompowych wody surowej, uzdatnionej, popłucznej oraz popłuczyn i sprężarki. Ponadto zainstalowany zostanie system wizualizacji pracy stacji w zakresie przepływów, ciśnienia i pomiarów stężenia chloru technologicznego i dezynfekcyjnego, z którego dane będą przysyłane do oczyszczalni ścieków. Zadanie przewiduje montaż agregatów prądotwórczych oraz układu podłączenia, instalacji elektrycznej w pompowni wody surowej na ujęciu wody oraz wymianę wentylatorów w pomieszczeniu magazynowym dla chemikaliów. Wykonane zostanie uszczelnienie zbiornika wody czystej, remont w pomieszczeniach magazynowych chemikaliów oraz pompowni popłuczyn, a także wymiana osłon studni głębinowych.

  suw

  Modernizacja Domu Ludowego w Zabrniu

  Zakończono realizację zadania pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Zabrniu”, w ramach którego wykonano ogrzewanie gazowe budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono budynek, wykonano nową elewację, pomalowano dach oraz ściany wewnętrzne, wykonano podjazd z kostki betonowej oraz bramę ogrodzeniową.

  Część kosztów, tj. 85% kwoty netto pozyskano w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Było to możliwe dzięki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej, której Gmina Grębów jest członkiem.

  Całkowita wartość zadania – 138 907,11 zł

  Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego – 95 992,71 zł

  Wkład własny wynosił – 42 914,40 zł

  20130724_111139112dom l114113111

  Modernizacja budynku weterynarii w Grębowie

  Zakres robót obejmował :

  - Rozebranie pokrycia dachu budynku weterynarii w Grębowie,

  - Rozebranie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich,

  - Wymiana krokwi, wymiana łacenia,

  - Przełożenie istniejącego przyłącza elektrycznego napowietrznego

  - Wykonanie pokrycia blachą trapezową powlekana w kolorze brązowym, wraz z obróbkami blacharskimi,

  - Naprawa komina

  - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

  - Skucie i uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapianych wraz z pomalowaniem całości farbą fasadową kolor żółty.

  Całkowity koszt realizacji zadania to 45 466,83 zł brutto.

  2we (2)2we (1)