Kandydat na stanowisko dyrektora ZSO wyłoniony

zsoDnia 10 marca 2011 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie. Ofertę na to stanowisko złożyła jedna kandydatka – Pani Krystyna Chmura – obecna p.o. dyrektora ZSO w Grębowie. Komisja konkursowa w 9-osobowym składzie oceniała zarówno formalnie złożoną dokumentację, jak i przygotowanie merytoryczne kandydatki.

Podczas rozmowy z komisją kandydatka przedstawiła swą koncepcję funkcjonowania i rozwoju zespołu szkół. Następnie odbyło się głosowanie tajne w wyniku którego komisja jednogłośnie wyłoniła Panią Krystynę Chmura na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie.