Kolejna Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Grębów

W dniu 12 marca odbyła się IV Sesja III kadencji  Młodzieżowej Rady Gminy Grębów.  Pod nieobecność Przewodniczącej Rady, obrady z powodzeniem przeprowadziła zastępca przewodniczącej Oliwia Pruś ze Stalów. Na wstępie przywitała młodych Radnych, zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na Sesję. Po zatwierdzeniu porządku obrad, przystąpiono do jego realizacji. Ważnym tematem było złożenie sprawozdania poszczególnych Komisji problemowych z działalności za 2017 rok. Radni w swoich wystąpieniach podkreślali, iż mimo  starań i zaangażowania,  niektórych planowanych zadań  niestety  nie udało się zrealizować. Chodziło tu głównie o  konkurs fotograficzny w szkołach  pn. „Gmina Grębów              w naszym obiektywie”. Dokładny opis  konkursu rozesłany został do wszystkich szkół,  jednak uczniowie  nie  wykazali zainteresowania i nie złożyli w wymaganym terminie prac konkursowych. Za to dużym zainteresowaniem cieszyły się  zadania  z zakresu działalności charytatywnej, z powodzeniem przeprowadzono akcję zbiórki żywności do paczek świątecznych, które następnie przekazano najbardziej potrzebującym rodzinom z terenu Gminy. Dobrze układała się współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Również spotkanie dyskotekowe  uczniów  zespołu Szkół w Stalach, które odbyło się  w ZSO  w Grębowie przyniosło niezapomniane wrażenia i miłą zabawę.  Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy za 2017 r. zostało przyjęte.  W dalszej kolejności przystąpiono do podejmowania uchwał. Przedstawione projekty uchwał poddane zostały pod dyskusję i głosowanie Rady.

W trakcie głosowania  przyjęto  uchwały w sprawie:

  1. Uchwała zatwierdzającaPlan pracy Młodzieżowej Rady Gminy Grębów na 2018 r.
  2. Uchwała w sprawie zorganizowania Konkursu na ekozabawkę czyli: „Coś z niczego- moje ekologiczne zabawki” .(konkurs obejmie dzieci przedszkolne oraz kl. I-III).
  3. Uchwała w sprawie zorganizowania „Zielonego przemarszu” na stadion LZS w Grębowie z okazji„ Dnia Ziemi”.
  4. Uchwała w sprawie współorganizowania uroczystości szkolnej z okazji Dnia Flagi Narodowej i święta Konstytucji 3 Maja.
  5. Uchwała w sprawie- zorganizowania zbiórki żywności dla Hospicjum w Tarnobrzegu.

Obrady przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze,  na zakończenie głos zabrali z-ca Wójta Robert Pędziwiatr i Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Drewniak zapraszając do wstąpienia  w szeregi Młodzieżowych Drużyn  Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Sylwia Walska