Kolejny sukces Wójta Gminy Grębów

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Grębów otrzymała kolejną promesę  na przebudowę drog, tym razem na przebudowe drogi Zabrnie - Wilki dz. ewid. 540, 522/21 w km 0+000-0+500. Wysokość dotacji wynosić będzie 140 000 zł. Dotacja zostanie przekazana wkrótce po podpisaniu umowy.

ZałącznikRozmiar
skmbt_c22018091412050.pdf284.33 KB