Komunikat

                                                                   KOMUNIKAT!

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z pogarszającym się stanem epidemiologicznym prosimy
o bezwzględne przestrzeganie następujących zasadach obowiązujących na targowiskach:

  • 1 osoba na 20 m2
  • Handlujący zajmują miejsca w odpowiedniej odległości i zachowują bezpieczne
    i higieniczne zasady handlu.
  • Wszystkie osoby przebywające na targowisku proszone są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, tj.:

-stosownej odległości,
- zakrywania ust i nosa

- używania rękawiczek jednorazowych.

Nie stosowanie się do zaleceń i obowiązujących rygorów egzekwować będzie organ Policji.

 

                                                                                                                           Wójt Gminy Grębów
Grębów, dnia 30.03.2021 r.                                                                                     Kazimierz Skóra