Komunikat

Do 1 stycznia 2022 r. MUSISZ wymienić stary, pozaklasowy kocioł (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy
PN – EN 303-5:2021) jeśli używasz go powyżej 10 lat od daty jego produkcji
lub nie posiada on tabliczki znamionowej!

Obowiązek ten wynika z Uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie województwa podkarpackiego od 2 czerwca 2018 r., przyjętej przez Sejmik Województwa w dniu 23 kwietnia 2018r. (Uchwała Nr LII/869/18)

Jeśli posiadasz kocioł:

  • na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3, to do 1 stycznia 2022 roku musisz go wymienić. Stary kocioł możesz zastąpić: ogrzewaniem gazowym, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem na leki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu,
  • na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 to musisz go wymienić do 1 stycznia 2028 roku,
  • na węgiel lub drewno klasy 5 to możesz go używać bezterminowo
  • w przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinny być zapisane w dokumentacji technicznej, instrukcji kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry.

Kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej mogą prowadzić:

  • pracownicy urzędu miasta lub gminy na podstawie pisemnego upoważnienia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, straż miejska i gminna, policja, inspekcja nadzoru budowlanego, wojewódzka inspekcja ochrony środowiska,
  • osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł,
  • udaremnienie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 kodeksu karnego.

Gdzie szukać dofinansowania ?
Warto skorzystać z programu Czyste Powietrze w ramach tego oferowane są dotacje i pożyczki do wymiany kotłów i pieców. Wnioski można składać internetowo przez stronę: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu lub osobiście w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym mieszczącym się w Urzędzie Gminy w Grębowie.

                      Weź odpowiedzialność, za powietrze którym wszyscy oddychamy!

ZałącznikRozmiar
Ulotka nr 1188.59 KB
Ulotka nr 2153.03 KB
Ulotka nr 3197.82 KB
Ulotka nr 4173.78 KB
Ulotka nr 5229.5 KB