Komunikat dotyczący świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dział Świadczeń Rodzinnych przypomina świadczeniobiorcom o konieczności dostarczenia zaświadczenia ze szkoły ponadgimnazjalnej o rozpoczęciu nauki przez dziecko  w roku szkolnym 2010/2011 do dnia 15 września 2010 roku.

Wymóg ten dotyczy także dzieci pięcioletnich, które rozpoczynają realizację obowiązku szkolnego w klasie zerowej.

Niedoręczenie w/w zaświadczenia skutkuje wstrzymaniem wypłaty dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku z tytułu dojazdu do szkoły.

Jednocześnie informujemy że wnioski na okres zasiłkowy 2010/2011 można składać od 1 września do 30 listopada 2010 roku.