Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że od 1 sierpnia, jednak nie dłużej niż do 23 września br. nastąpi przerwa w wydawania zaśawiadczeń w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz jego wzoru. Zaświadczenie to jest potrzebnego do złożenia wniosku z Prgoramu "Czyste Powietrze".

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.