Komunikat PIORIN

Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie sposobu postępowania ze środkami ochrony roślin, które uległy uszkodzeniu podczas powodzi.