Konkurs ,,Grunwald w moich oczach"

            W związku ze zbliżającymi się obchodami rocznicy „600-lecia bitwy pod Grunwaldem”, Gminne Centrum Kultury i Urząd Gminy w Grębowie zaprasza wszystkie szkoły i placówki kulturalne do udziału w konkursie plastycznym pt:

 

„Grunwald w moich oczach”

 

(sceny batalistyczne, portrety władców i dowódców, sylwetki rycerzy, wizje umundurowania i uzbrojenia)

 

 

Konkurs skierowany jest do dzieci i  młodzieży z gminy Grębów.

           

            Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę następujące elementy; oryginalny pomysł, poziom plastyczny i znajomość realiów epoki (ubiory, uzbrojenie, architektura itp.). Organizatorzy konkursu zwracają się z prośbą do dyrekcji szkół, nauczycieli plastyki, historii oraz opiekunów placówek kulturalnych o objęcie opieką merytoryczną autorów prac konkursowych, przy zachowaniu ich samodzielności podczas wykonywania prac konkursowych. Prace mogą by wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej (np. rysunek tuszem, akwarela, pastel lub kredka, akryl, collage itp.) Wystawa prac
i rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród będzie towarzyszyć obchodom „600-lecia bitwy pod Grunwaldem”, organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Grębowie, które odbędą się 18 lipca 2010 r.

 

Regulamin konkursu:

v  Warunki techniczne. Prace powinny być wykonane w dowolnym formacie i dostarczone osobiście lub wysyłane pocztą na adres GCK w Grębowie. Na odwrocie każdej pracy należy dołączyć: imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły lub placówki kulturalnej, imię
i nazwisko nauczyciela, opiekuna autora pracy.

v  Liczba prac. Z jednej szkoły/placówki można nadsyłać dowolną ilość prac.

v  Termin nadsyłania prac i adres. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 24 czerwca 2010 r. na adres: Gminne Centrum Kultury, 39-410 Grębów.

v  Jury i nagrody.  Jury powołane przez organizatorów, dokona oceny prac , przyzna nagrody i wyróżnienia oraz dokona wyboru prac na wystawę. Nagrody zostaną przyznane za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

v  Postanowienia końcowe. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Informacje dostępne również na, www.grebow.com.pl, www.gck-grebow.pl.tl i pod numerem telefonu (15)8112711.