Konkurs na dyrektorów szkół

dyroWójt Gminy Grębów ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów szkół:

- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu

- Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żupawie

- Publicznego Przedszkola w Grębowie

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i nr telefonu oraz dopiskiem" Konkurs na dyrektora...( podać nazwę i adres szkoły)" w terminie do 7 marca 2012 roku, w sekretariacie Urzędu Gminy w Grębowie , Grębów 394, 39-410 Grębów (pok.12) w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530 .

Ogłoszenie o konkursie  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu- pobierz

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Żupawie - pobierz

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Grębowie - pobierz