Konkurs „(Nie)Bezpieczni w sieci”

Zachęcamy do udziału w konkursie pn. „Niebezpieczni w sieci”, którego organizatorami jest Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Państwowym Instytutem Badawczym NASK.

Konkurs skierowany jest do wszystkich organizacji pozarządowych, które mają pomysł na ciekawą kampanię informacyjno-edukacyjną poświęconą bezpieczeństwu w sieci. Najlepsze trzy pomysły będą nagrodzone dofinansowaniem oraz zaproszeniem do wspólnej organizacji kampanii wraz z Państwowym Instytutem Badawczym – NASK.

Celem konkursu jest wzrost świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa w sieci. Kampanie nie mają straszyć, mają edukować. Pokazywać zagrożenia, ale i wskazywać sposoby radzenia sobie z nimi. Kreatywne i innowacyjne projekty kampanii mają prowadzić do wzrostu świadomości zagrożeń, które można spotkać w sieci. Opcji jest wiele, każdy pomysł jest dobry! Termin składania wniosków uległ przedłużeniu do 31 marca 2020 r.

W sumie na ten cel przeznaczono 500 000 zł! Wysokość poszczególnych nagród zależy od liczby wyłonionych laureatów.

Więcej informacji na ten temat konkursu na stronie:

https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/wydluzamy-termin-na-zgloszenia-do-konkursu-niebezpieczni-w-sieci-do-31-marca

www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/konkurs