Konkursy z „niepodległą”

Wojewoda Podkarpacki organizuje 3 konkursy online w ramach  Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022, Priorytet 2, Schemat 2C, które skierowane są do dzieci i młodzieży, dorosłych zamieszkujących teren województwa podkarpackiego oraz polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej teren obwodu lwowskiego na Ukrainie. 
Są to:

  1. Konkurs plastyczny pt. „Ludzie i wydarzenia kształtujące polskie pejzaże”, w ramach projektu pt. „Niepodległa – Umiłowana Ojczyzna”,
  2. Konkurs fotograficzny pt. „Polska jest w nas”,  w ramach projektu pt. „Niepodległa – Umiłowana Ojczyzna”,
  3. Konkurs wideo pt. „Wywiad ze świadkiem historii”, w ramach projektu pt. „Niepodległa – Bohaterstwo Pokoleń”.

Celem konkursów jest upowszechnienie wiedzy historycznej na temat postaci, których działania przyczyniły się do odzyskania przez Polskę suwerenności oraz wydarzeń, które ukształtowały polskie pejzaże – granice Polski, czyli m.in.: odzyskanie dostępu do morza, powstania i plebiscyty na Górnym Śląsku, na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz propagowanie wartości patriotycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursów oraz regulaminy znajdują się na stronach internetowych: https://rzeszow.uw.gov.pl/konkursy/konkursy-w-ramach-programu-niepodlegla/ oraz  https://niepodlegla.rzeszow.uw.gov.pl/konkursy  

Zapraszamy do udziału!

 

Źródło: https://rzeszow.uw.gov.pl/konkursy/konkursy-w-ramach-programu-niepodlegla/

Czerwony napis "niepodległa" na białym tle.