Konsultacje społeczne dot. aktualizacji LSR

 „Lasowiacka Grupa Działania” informuje, iż w dniu 27 lipca 2020 r., w godz. od 8:00 do 11:00 w Biurze Stowarzyszenia w Nowej Dębie (ul. Słowackiego 1a, pok. 14) oraz Biurze Zamiejscowym w Zaleszanach (Plac Kościuszki 5/3) prowadzone będą  konsultacje społeczne. Celem prowadzonych konsultacji będzie aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie Planu działania.