Kontrola umów na odbiór odpadów powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych

Urząd Gminy w Grębowie informuje, że przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Szczegółowa informacja (pobierz)