Kurs języka polskiego dla repatriantów

pcnDyrektor Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie informuje , iż w terminie 6-13.08.2011r. w Lublinie odbędzie się Kurs Języka Polskiego i Kurs Adaptacyjny Dla Repatriantów i Członków Ich Rodzin.

 

W kursie mogą uczestniczyć:
-repatrianci, którzy dotychczas nie brali udziału w takim szkoleniu
-członkowie ich najbliższej rodziny

 

Karta zgłoszenia-pobierz