Kusaki

10W gminnym Centrum Kultury rokrocznie na zakończenie karnawału tzw.,,kusaki" odbywa sie spotkanie z zespołami folklorystycznymi, działającymi na terenie Gminy Grębów. Gmina jako jedna z nielicznych posiada bardzo bogate zaplecze, folklorem słynące. Działaja tu zespoły : Jamniczanki, Stalowianki, Żupawianki, zespół ,,Jagoda" z Zabrnia, Wydrzowianie, Grębowianki oraz kapela ludowa.

Zespoły te są bardzo aktywne, a w okresie karnawału koncertują i pomagaja w organizacji Dni Seniora w każdej miejscowości. Kusaki były także okazją do złożenia podziękowań przez Wójta Gminy Kazimierza Skórę  dla członków zespołów. Spotkanie przebiegało w miłej, radosnej atmosferze. W trakcie zabawy przeprowadzony został konkurs na najlepsze ciasto karnawałowe i sałatkę. Wszystkie zespoły przygotowały pyszne wypieki i jury przyznało każdemu zespołowi nagrodę. Prezentacjom kulinarnym towarzyszyły występy artystyczne i tańce. Nauczono sie wspólnie wiązanki przebojów i śpiewnie pożegnano karnawał.

Więcej zdjęć w galerii