L Sesja Rady Gminy

Zawiadamia się, że w dniu 29 lipca 2022 roku o godz. 10.00 odbędzie się L Sesja Rady Gminy Grębów.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
  5. Interpelacje radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grębów w roku szkolnym 2022/2023
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2022.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Jerzy Drewniak