LGD zaprasza na spotkania informacyjne


Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanymi naborami w ramach:

 • Rozwijania działalności gospodarczej
 • Projektów grantowych.

Program spotkania:

 1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”,
  w tym przedstawienie harmonogramu planowanych do realizacji naborów w 2020 roku;
 2. Warunki ubiegania się o wsparcie w ramach "Rozwijania działalności gospodarczej" wraz
  z Lokalnymi Kryteriami Wyboru;
 3. Omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w ramach „Rozwijania działalności gospodarczej”.
 4. Przedstawienie Procedury wyboru o oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.
 5. Omówienie formularza wniosku o powierzenie grantu..

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W związku z koniecznością dostosowania się do wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników spotkań oraz pracowników prosimy
o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu: mailowo (biuro@lasowiacka.pl) lub telefonicznie (15 846 22 19 lub 15 845 07 78), nie później niż do dnia poprzedzającego dzień spotkania informacyjnego.

Prosimy także o przybycie na spotkane ze środkami ochrony osobistej (maseczki) oraz własnym długopisem.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania osoba  nie powinna  przychodzić tylko pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.