LXVII Sesja Rady Gminy Grębów

Zawiadamia się, że w dniu 28 września 2023 roku o godz. 10.00  w Gminnym Centrum Kultury
w Grębowie odbędzie się LXVII  Sesja Rady Gminy Grębów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji RG.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy na 2023 rok – udział zewnętrznych środków finansowych w wykonaniu tych zadań.
  6.1 Informacja Wójta Gminy.
  6.2 Opinie Komisji problemowych Rady Gminy
  6.3 Dyskusja –wypracowanie opinii i wniosków.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Stale.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Żupawa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy położonych w miejscowości Jeziórko.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy położonych w miejscowości Wydrza.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębów na lata 2023-2034.
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.