LXVIII Sesja Rady Gminy Grębów

Zawiadamia się, że w dniu 27 października 2023 roku o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury
w Grębowie odbędzie się LXVIII  Sesja Rady Gminy Grębów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji RG.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja w sprawie przekazania sieci wodociągowych będących własnością Tarnobrzeskich Wodociągów sp. z. o.o. na rzecz Gminy Grębów.
  6.1 Informacja Wójta Gminy.
  6.2 Opinia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej
  i Ochrony Środowiska.
  6.3 Dyskusja – wypracowanie opinii i wniosków.
 7. Wybory ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na kadencję
  2024 – 2027.
  7. 1 Powołanie komisji skrutacyjnej.
  7. 2 Przeprowadzenie wyborów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego
  w Tarnobrzegu na kadencję 2024-2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność osób fizycznych położonych w miejscowości Wydrza.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę do realizacji inwestycji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębów na lata 2023-2034.
 14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok.
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.