LXXIV Sesja Rady Gminy Grębów

Zawiadamia się, że w dniu 19 kwietnia 2024 roku o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbędzie się LXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Grębów.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2024.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.