LXXV Sesja Rady Gminy Grębów

Zawiadamia się, że w dniu 26 kwietnia 2024 roku o godz. 15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbędzie się LXXV Sesja Rady Gminy Grębów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LXXIII i LXXIV sesji RG.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Jamnica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.152.2020 Rady Gminy Grębów z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych Jeziórko, Grębów, Wydrza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Grębów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grębów i pracowników Urzędu Gminy Grębów.
 11. Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Grębów.
 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.