Marysia Żaczek finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów

Ważnym wydarzeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie był udział Marii Żaczek, uczennicy klasy trzeciej gimnazjum  w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. Konkurs organizowany jest przez  Polskie Towarzystwo Historyczne przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Marysia reprezentowała województwo podkarpackie jako jedna z trzech osób, wyłonionych w eliminacjach okręgowych prowadzonych przez Uniwersytet Rzeszowski. Finał Olimpiady odbył się na Uniwersytecie Warszawskim.

Uroczystość zakończenia i podsumowania konkursu miała miejsce 4 marca br.w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Uświetnili ją swoją obecnością m.in. wiceminister edukacji narodowej p. Maciej Kopeć, wybitny historyk i autor podręczników prof. Stanisław Roszak oraz wiceprezes PTH p. mgr  Zofia T. Kozłowska.  Oprócz nagród  wręczonych przez znakomitych przedstawicieli nauki Marysia uzyskała tytuł finalisty, co upoważnia ją do zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie.
  Nie jest to  jedyne osiągnięcie uczennicy. Posiada tytuł finalistki wojewódzkiego konkursu historycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, a w kwietniu weźmie udział w  finale wojewódzkiego konkursu historyczno- religijnego „Rola Narodu i Kościoła w odzyskaniu niepodległości”

Pani dyrektor szkoły Krystyna Chmura nauczyciele, uczniowie są dumni z osiągnięć Marysi. Wójt Gminy Grębów Kazimierz Skóra również wyraził słowa uznania, zaznaczając – Bardzo cieszą mnie osiągnięcia naszych uczniów na poziomie ogólnopolskim . To wielkie wyróżnienie i duma.  

 

Maria Żaczek