Mieszkańcy Gminy Grębów uczcili 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Następnie w godzinach popołudniowych zgromadzeni pod Gminnym Centrum Kultury
w Grębowie uczestnicy obchodów przy akompaniamencie Orkiestry Dętej przemaszerowali na stadion LZS, gdzie miała miejsce kolejna część uroczystości patriotycznych.

Po ustawieniu się pocztów sztandarowych nastąpiło wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Grębów Kazimierz Skóra, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że „niepodległość wywalczona w 1918 roku, jest darem, którego my dzisiaj powinniśmy strzec, ponieważ nie jest nam dana raz na zawsze. Dziś w 105 rocznicę odzyskania niepodległości, przy płomieniach naszego patriotycznego ogniska pamiętajmy, aby ten ogień wolności i polskości, poprzez nasze postawy i działania nigdy nie zgasł. Każdego dnia okazujmy wdzięczność i szacunek dla tych, którzy oddali życie w walce za naszą Ojczyznę.  Dziś jednoczymy się jako naród, pomimo wielu różnic politycznych, światopoglądowy czy kulturowych, radośnie świętujemy to co nas łączy Niech wspólne świętowanie niepodległości zawsze przypomina, że nasza wolność i suwerenność są cenne i wymagają od nas troski oraz odpowiedzialności…”

Podczas uroczystości odbył się koncert zorganizowany przez GCK pod przewodnictwem pana Piotra Jajko. Dźwięki pieśni patriotycznych, legionowych, czy wojskowych wykonywanych przez artystów, harcerzy wprowadziły jakże podniosły i uroczysty nastrój.  Nie zabrakło również wspólnego śpiewu przez licznie zebranych wokół ogniska uczestników obchodów, którzy mogli również skorzystać z gorącego poczęstunku.

Narodowe Święto Niepodległości zgromadziło przy „patriotycznym ognisku” wielu mieszkańców naszej Gminy. Święto to pozwala na chwilę zadumy, uczy szacunku do historii i do własnych korzeni oraz  przypomina, jak ważne jest wolość, niepodległość i suwerenność naszego kraju.

W imieniu władz samorządowych serdecznie dziękujemy wszystkim zgromadzonym za udział
w obchodach Święta Niepodległości. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do pracowników Gminnego Centrum Kultury w Grębowie za zorganizowanie tak ważnej dla nas wszystkich uroczystości. Dziękujemy pocztom sztandarowym, druhom Strażakom, Gminnej Orkiestrze Dętej, Harcerzom, delegacjom Zespołów Ludowych, Akademiom Seniora, KGW oraz wszystkim, którzy sprawili, że gminne obchody Święta Niepodległości były tak wyjątkowe.