Mieszkańcy sołectwa Grębów - Zapolednik mogą podłączać budynki do kanalizacji

 Informujemy, że mieszkańcy sołectwa Grębów - Zapolednik mogą dokonywać wpięcia do sieci kanalizacyjnej, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do Gminnego Zakładu Komunalnego (tel. 158479747). Następnie po dokonaniu odbioru przez uprawnionych pracowników należy niezwłocznie podpisać umowę w GZK w Grębowie ul. Rynek 7.

Biała litera i na tle niebieskiego kółka